מטרות העמותה

מגן לקהילות שמה לה למטרה להגן על ביטחונן של קהילות יהודיות בארץ ובעולם על-ידי קידום תרבות של שקיפות להסרת הסטיגמה ולשיפור הרווחה של נפגעי מין וכן על-ידי הטלת מלוא האחריות על הפוגעים.

מגן תומכת ומלווה ניצולי פגיעה וניצול מיני בתוך הקהילה והמוסדות ובמערכת המשפטית.

אנו פועלים להעלאת המודעות בקהילה על-ידי השקת אירועים חינוכיים, יצירה ופרסום של תכנים לימודיים ושימוש בתקשורת ובמדיה החברתית.

אנו תומכים בנפגעי מין על-ידי מתן שירותים טיפוליים, יצירת משאבים קהילתיים וליווי אישי בתהליך ההחלמה והשגת הצדק.